Asunnonostajan tietopaketti

Mitä eroa on kiinteistöllä ja asunto-osakkeella? Kumpi hinta asunnosta pitää maksaa; myyntihinta vai velaton hinta? Asuntoilmoitukset vilisevät erilaisia termejä. Kokosimme yhteen muutaman asuntokauppaan liittyvän peruskäsitteen asunnonostajan tietopaketiksi.

Mitä eroa on myyntihinnalla ja velattomalla hinnalla?

Myyntihinta on se hinta, mitä ostaja maksaa huoneistosta myyjälle.

Velaton hinta puolestaan on myyntihinta lisättynä ostettavaan asunto-osakkeeseen kohdistuvalla yhtiölainaosuudella. Yhtiölainaosuutta maksetaan pääomavastikkeena yhtiölle tai lainaosuuden voi yleensä maksaa myös kokonaan pois. Velaton hinta kuvaakin parhaiten asunnosta maksettavaa kokonaishintaa.

Kiinteistön ostaessasi, ostat konkreettisesti maata

Kiinteistöjä ovat mm. omakotitalot, mutta myös muut asumismuodot, joista ei ole muodostettu yhtiötä. Kun ostat kiinteistön, ostat konkreettisesti maata ja mahdollisesti maa-alueella olevia rakennuksia, esimerkiksi asemakaava-alueella tontin ja sillä sijaitsevan omakotitalon. Kaikki kiinteistön kauppaan liittyvät sopimukset on kaupanvahvistajan vahvistettava.

Myös kiinteistöä ostettaessa on tutustuttava huolella asiakirja-aineistoon, tärkeimpinä lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Näistä selviää mm. kiinteistön pinta-ala, omistaja sekä se, mitä oikeuksia ja rasituksia kiinteistöön kohdistuu.

Asunto-osakkeen omistaja on asuntoyhtiön osakas

Asunto-osakkeita ovat yleensä kerrostalo- ja rivitalohuoneistot. Myös paritalohuoneisto voi olla asunto-osake. Mahdollista on sekin, että asuntoyhtiö omistaa omakotitalon ja kaupan kohteena on asuntoyhtiön osakekanta.

Asunto-osakkeen ostaessaan ostaja saa oikeuden hallita asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa. Asunto-osakkeen ostajasta tulee yhtiön osakas ja siten hän ottaa vastatakseen yhtiöön kohdistuvista velvoitteista. Ostajan tuleekin tarkistaa asunto-osakeyhtiön asiakirjat kuten isännöitsijäntodistus ja tilinpäätöstiedot ennen ostopäätöstään.

Erityisesti on tarkistettava kohdistuuko asunto-osakkeeseen yhtiölainaa tai maksamattomia vastikkeita ja mitä muita maksuja on tulossa. Hyvässä asunto-osakeyhtiössä tehdään kunnostustöitä yleensä säännöllisesti. Siksi ostajan kannattaa kiinnittää huomiotaan myös siihen, jos kunnostustöitä ei ole tehty.

Koska asunto-osakkeeseen saattaa kohdistua yhtiölainaa, joka jää ostajan vastattavaksi, puhutaan asunto-osakkeen kaupassa myyntihinnasta ja velattomasta hinnasta.

Ostajalla on aina tarkastusvelvollisuus

Myyntiesite on ostajan kannalta asunnon ostopäätöstä tehtäessä mahdollisesti tärkein asiakirja. Siihen tulee muun asiakirja-aineiston ohella tutustua erittäin huolellisesti. Esite ei ole sama asia kuin esim. internetissä oleva ilmoitus. Jos varsinainen esite ei ole tulostettavissa internetistä, on se otettava mukaan näytöltä tai tilattava erikseen välitysliikkeeltä.

Ostajan on muutenkin tutustuttava huolellisesti asuntoon ja tähän hänellä on mahdollisuus näytöllä. Jos ostaja kiinnostuu asunnosta ja päättää antaa ostotarjouksen, kannattaa hänen tarpeen mukaan pyytää välittäjältä uutta esittelyä. Asunto tulee tarkastaa kaikilta mahdollista osin (esimerkiksi sälekaihdinten toimivuus, maalipinta, lattian naarmuuntuneisuus).

Tarvittaessa ostaja voi käyttää asuntoon tutustuessaan apunaan asiantuntijoita. Asuntoon tulee tutustua myös ulkoapäin huomioiden talon kunto, sijainti sekä naapurusto. Sellaiseen seikkaan, jonka ostaja olisi voinut ennen kauppaa kaupan kohdetta konkreettisesti tutkimalla tai asiakirjoista havaita, ei ostaja voi kaupan jälkeen virheenä vedota.

Kiinteistön tai pienestä osakeyhtiöstä huoneiston ostoa harkitessaan on ostajan syytä tutustua huolellisesti kiinteistöstä laadittuun kuntotarkastukseen. Jos kuntotarkastusta ei ole toimitettu, tulee ostajan harkita, vaatiiko sen toimittamista myyjältä. On mahdollista toimittaa kiinteistöllä kuntotarkastus myös ostajan lukuun, vaikka myyjä olisi sellaisen jo järjestänyt. Yleensä tämä ei kuitenkaan liene tarpeellista.

Tällainen on tarkastusmenettely

Asunto-osakkeen kaupassa myös suullinen tarjous on sitova, mutta tarjous on aina syytä tehdä kirjallisesti. Tehty tarjous sitoo tarjouksen antajaa ja siksi tarjous tuleekin laatia huolella. Kun asunto on välitysliikkeen välitettävänä, laaditaan tarjous monesti yhdessä välittäjän kanssa ja tätä mahdollisuutta on ostajan myös perusteltua käyttää hyväkseen.

Hinta ei ole tarjouksen ainoa ehto. Tarjouksessa tuleekin yksilöidä kaikki kaupan kannalta oleelliset ehdot. Hinnan ohella tarjoukseen tulee ottaa mm. maksuehdot, omistusoikeuden siirtyminen, vakuusjärjestelyt ja hallinnan luovutus. Tarjouksessa on myös syytä määritellä, kuinka pitkään tarjous on voimassa ja mitä sanktioita sitovasta tarjouksesta vetäytymisestä seuraa.

Tarjous sitoo tarjouksen antajaa tarjouksessa määritellyn voimassaoloajan. Myyjillä on mahdollisuus harkita kantaansa tarjoukseen sen voimassaoloajan puitteissa. Jos myyjät hyväksyvät asunto-osakkeen tarjouksen sellaisenaan, tulee tarjouksesta molempia osapuolia sitova.

Usein asuntokaupassa myyjät antavat vastatarjouksen. Tämä tarkoittaa, että myyjät eivät hyväksy saamansa tarjousta ja antavat asunnosta kiinnostuneille itse uuden tarjouksen. Samalla ostajien antama tarjous lakkaa sitomasta heitä ja he voivat puolestaan harkita myyjien antamaa tarjousta, johon myyjät ovat sidottuja.

Kun tarjous on molempien osapuolten hyväksymä, syntyy heidän välilleen sopimus asuntokaupan tekemisestä tarjouksessa määritellyin ehdoin.

Kiinteistön kaupassa hyväksyttykään tarjous ei velvoita kaupan tekemiseen, ellei osapuolten välillä ole tehty kaupanvahvistajan vahvistamaa esisopimusta. Vapaamuotoisestakin kiinteistön kauppaa koskevasta tarjouksesta vetäytyvä voi kuitenkin joutuva maksamaan vahingonkorvausta kaupan valmistelusta toiselle osapuolelle aiheutuneista kuluista.

Tarjous sinetöidään käsirahalla ja vakiokorvauksella

Usein tarjouksessa sitoudutaan käsirahan tai vakiokorvauksen maksamiseen. Tällä tehostetaan sopimuksen sitovuutta siten, että toisen osapuolen vetäytyessä sovitun asuntokaupan tekemisestä aiheutuu tälle ennalta sovittu rahallinen menetys.

Käsirahan maksaessaan tallettaa ostaja käsirahan välitysliikkeen tai myyjän tilille. Jos asuntokauppa peruuntuu ostajan puolella olevasta syystä, menettää ostaja käsirahan. Jos puolestaan asuntokauppa peruuntuu myyjän puolella olevasta syystä, maksaa välitysliike käsirahan takaisin ostajalle ja lisäksi myyjä on velvollinen maksamaan saman summan ostajalle.

Vakiokorvaus on puolestaan tarjoukseen liitetty ehto siitä, että tarjouksen tekijä sitoutuu maksamaan vakiokorvauksen suuruisen korvauksen myyjälle, jos tämä vetäytyy tarjouksestaan ollessaan siihen sidottu.

Myyjän hyväksyessä vakiokorvausehtoisen tarjouksen tulee myös myyjä velvolliseksi maksamaan vakiokorvauksen suuruisen korvauksen ostajalle, jos myyjä vetäytyy hyväksymästään tarjouksesta.

opkk-asunnonostajan-tietopaketti-icon2

Start typing and press Enter to search